Internal Organisational Network

Give your employees the power to claim additional shifts while driving agility across your organisation. Prioritise your internal employees who you trust to represent your company brand.

Current employees

Current employees

Maximise your own workforce - Allow your employees apply for unfilled shifts across the organisation.

previous employees

Previous employees

Utilise your Alumni workforce - Retain value from former employees by allowing them to work unfilled shifts.

staffers external network

Staffers External Network

Tap into the External Workforce - Let Staffers’ shared workforce claim remaining unfilled shifts or recruit new top talent.

Leverage your Workforce

Employees want flexibility. Businesses need flexibility. Staffers network based solution creates the ideal solution.

Leverage your Workforce

Benefits

Create an modern agile Workforce

Happier Employees

Ensure that every individual feels fulfilled in their role by taking into account the human aspect in the skills-role matching processes.

Create an modern agile Workforce

More Opportunities

Give part-time and extra employees the opportunity to pick up extra shifts throughout the organization, based on their own needs at their own time.

Drive productivity, profitability and reliability across the business

Build a career

View, track and receive personal feedback and development.

Create an modern agile Workforce
Create a modern agile workforce

Empower and engage with your people.

Increase collaboration and guarantee that your operations comply with your organisational standards.

Create an modern agile Workforce
Happier employees

Access to flexible work increases employee happiness, well-being and a long-lasting workforce.

Drive productivity, profitability and reliability across the business
Drive productivity, profitability and reliability

Reduce reliance on staffing agencies and understaffing.

Save time on administrative tasks, automated legal contracts and payroll processes.

How it works

Post open shifts

Post open shifts

Location managers post shifts with just a few clicks.

dash
Select from available employees

Select from available employees

Available employees from all locations apply for the shifts that suit them. Role and experienced based access.

dash
Feedback loop

Feedback loop

Continuous feedback powers individual employee development and growth.

Staffers integrates with your existing systems and is the perfect additional product that complements your workforce management system.

Spend less time on staffing - the combination of your workforce management system and Staffers will improve the communication between departments and reduce manual tasks while filling vacant shifts.

Our integration streamlines the entire journey from reaching the network and all the way to your next salary.

Ser du etter rekruttering eller ekstra personell? Les mer om vårt eksterne nettverkHer →

Get in touch

Fill in your details and we will contact you, or book a meeting by clicking the button below.

Book a meeting
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Blog

Mobiliser dine interne personalressurser på tvers av organisasjonen med Staffers for Hospitality.

Som leder i hotellbransjen opplever du kanskje at det er travle og mindre travle perioder i løpet av et år, innimellom mottar man fraværsmeldinger fra ansatte grunnet sykdom eller andre årsaker, og det er ikke alltid enkelt å få kabalen til å gå opp når man planlegger hvem som skal jobbe hvor og når. Men hva om man hadde mulighet til å låne ut personale på tvers avdelinger innenfor samme hotell og til ulike hoteller innen samme kjede innenfor samme region?

Mobiliser dine personalressurser på tvers av avdelinger med Staffers for Retail.

Har du som leder opplevd at det i perioder kan være utfordrende å få nok personale på jobb for å dekke de ekstra vakter man har behov for i travle perioder, eller vakter som må dekkes inn som følge av sykefravær? I butikkjeder med flere avdelinger innenfor samme region ligger det et stort potensiale i å mobilisere personalressurser mellom de ulike avdelingene.

Read all articles