Staffers skaper muligheter for å gi folk et mer oppfyllende arbeidsliv.


Samarbeid på tvers av avdelinger er fremtidens måte å bemanne på.
Ved å sentralisere kommunikasjonen og matche arbeidsmuligheter med intern kompetanse effektiviserer du organisasjonen samtidig som du motiverer dine ansatte ved å gi dem flere muligheter.

Staffers er en perfekt "find & hire" løsning som komplementerer ditt vaktplansystem for å finne intern og ekstern kompetanse.


Arbeidsgiver

Som leder kan du fra tid til annen ha behov for å dekke en arbeidsøkt grunnet sykdom eller andre årsaker. Da har du to valg; bruke tid på å ringe ledere på andre avdelinger i din bedrift for å høre om de har noen kollegaer som kan stille opp, eller ringe et bemanningsbyrå?

Med Staffers interne nettverk kan du komme i kontakt med riktig kompetanse internt på sekunder, direkte fra ditt eksisterende vaktplansystem. Kommuniser hva du er ute etter og ledige ansatte på alle avdelinger i organisasjonen som passer til rollen vil umiddelbart få tilsendt en beskjed.

Det er fleksibelt og effektivt. Du behøver ikke lenger å bruke tid på å ringe eller sende utallige SMS.
Ansatt
Som deltidsansatt opplever du kanskje at du ikke får tildelt nok timer? Med Staffers interne nettverk har du full oversikt over ledige vakter på alle avdelinger i organisasjonen som passer din kompetanse. Da er det opp til deg hvor mye du vil jobbe.

Internt organisasjonsnettverk

Intern mobilisering av ansatte mellom lokasjoner i organisasjonen

Et organisasjonsnettverk er et internt bedriftsnettverk hvor ledere, ansatte, og gjerne tidligere ansatte, kan kommunisere med optimal flyt - både om ledige vakter og karriereutvikling.

Ledere kan enkelt få dekket ekstra vakter, og som arbeidsgiver kan du vise at du tar intern karriereutvikling på alvor med et internt organisasjonsnettverk. Slik beholder du engasjerte og glade ansatte.

Både ansatte og ledere vil oppleve at det er effektivt, fleksibelt og gir et fellesskap av muligheter ved å koble intern kompetanse med jobbmuligheter.Hvilke type organisasjoner kan dra nytte av et internt organisasjonsnettverk?

En hver vakt-basert bransje med mer enn to avdelinger i samme region kan dra nytte av Staffers interne organisasjonsnettverk, alt fra butikk til servering eller rengjøring.

Staffers gir deg mulighetene

Toppledelse

Effektiviser driften og øk produktiviteten ved å mobilisere ansatte på tvers av virksomheten. Slik optimaliser du arbeidstyrken og styrker din tilpasningsevne for fremtiden.

Øk motivasjonen til ansatte ved å åpne opp for nye muligheter internt i bedriften. Med Staffers interne organisasjonsnettverk viser du at intern karriereutvikling blir tatt på alvor, og du reduserer gjennomtrekk av ansatte.

HR-avdeling

Motiver de ansatte ved å aktivt ta del i deres karriereutvikling og hjelp dem å oppnå sine karrieremål internt i organisasjonen. Slik beholder du engasjerte og glade ansatte.

Du har full oversikt over hvor de ansatte jobber til enhver tid og med vår  feedback-modul kan du følge de ansattes utvikling kontinuerlig.
HR-avdelingen kan også hjelpe avdelingsledere med å fylle akutte bemanningsbehov internt.

Avdelingsledere

Har du et bemanningsbehov? Dekk behovet med intern kompetanse på få sekunder ved å nå ut til hele arbeidsstyrken i organisasjonen - på tvers av avdelinger.

Du behøver ikke lenger bruke tid på å ringe rundt og en mengde SMS utsendelser for å løse akutte behov.

Hold dine deltidsansatte motiverte ved å gi dem flere muligheter - i hele organisasjonen.

Ansatte

Staffers gir ansatte full oversikt over alle jobbmuligheter på alle avdelinger - på tvers av organisasjonen. Vi ønsker at du som ansatt skal oppleve en bedre kommunikasjon når det kommer til å dekke inn vakter ved akutte behov, og samtidig gi deg mer fleksibilitet.

Når din organisasjon jobber sammen i nettverket internt resulterer det i mindre stress og flere jobbmuligheter.

Staffers kan integreres med systemer du allerede bruker,
og komplementerer ditt vaktplan system.

Bruk mindre tid på bemanning - med ditt vaktplansystem og Staffers effektiviserer du kommunikasjonen mellom avdelinger og reduserer det manuelle arbeidet ved å fylle ledige vakter.

Vår integrasjon dekker hele reisen fra kommunikasjon i ditt interne nettverk og helt frem til neste lønn. Les mer her.
*Vi planlegger integrasjoner med flere vaktplansystemer de kommende månedene.

Kom i kontakt med oss

Fyll inn din kontaktinformasjon og vi kontakter deg snarest, eller book et møte med oss ved å trykke på knappen under ☕️

Book møte
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Blogg

Slik jobber din bedrift smartere med mobilisering av ansatte på tvers av avdelinger.

De fleste vil si seg enig i at kompetansen og erfaringen de ansatte i bedriften besitter er gull verdt. Men i større selskaper med mange avdelinger er det ikke alltid like enkelt å holde oversikt over hvor i selskapet denne kompetansen og erfaringen finnes til daglig. Dersom du enkelt kan finne frem til ansattes erfaringer, kompetanse, ledig kapasitet, og hvor i bedriften de jobber – hvordan kan man da jobbe smartere med ressursene man har internt?

Får du brukt dine ansattes kompetanse fullt ut?

Første steg på veien for å bruke eksisterende kompetanse på mest mulig effektiv måte er å avdekke hvor behovet er størst, og kartlegge hvor i bedriften man har personer som besitter riktig kompetanse for å dekke dette behovet. Det er tidkrevende å gjøre denne jobben manuelt, så hvordan kan du finne riktig medarbeider til riktig oppgave på en enkel og effektiv måte?

Se flere artikler