Har du som leder opplevd at det i perioder kan være utfordrende å få nok personale på jobb for å dekke de ekstra vakter man har behov for i travle perioder, eller vakter som må dekkes inn som følge av sykefravær?

Din avdeling mangler kanskje to personer til et par vakter eller et par uker, mens en annen avdeling opplever en roligere periode og har mulighet til å låne ut personale til en annen nærliggende avdeling. I butikkjeder med flere avdelinger innenfor samme region ligger det et stort potensiale i å mobilisere personalressurser mellom de ulike avdelingene.

Tidligere har man kanskje løst utfordringer med å dekke inn vakter ved å ringe rundt til andre avdelingsledere for å se om de har noen som har ledig kapasitet. Men en slik manuell prosess er lite oversiktlig og lite effektiv.

 

Staffers for Retail er en HR plugg-inløsning som sentraliserer kommunikasjonen internt, og gjør mobilisering av ansatte mellom avdelinger enklere. I det interne nettverket har alle ansatte en oppdatert profil som gir ledere full oversikt over all kompetanse på tvers av hele organisasjonen. Slik kan man fylle enhver rolle på kort tid ved å hente inn riktig kompetanse fra hele organisasjonen, til kortvarige oppdrag eller lengre prosjekter. Og dersom man vanligvis har ansatt studenter til å ta ekstra vakter i forbindelse med travle perioder (f.eks. julehandel eller ferieavvikling) kan man nå benytte Staffers som sin egen vikarpool som alle avdelingsledere har tilgang til. Dette bidrar til økt produktivitet i hele bedriften og gir dine ansatte flere muligheter.

 

Staffers komplementerer de systemer du bruker i dag (HR-systemer, Workforce Managementsystemer, Vaktplanlegging systemer) og vil gjøre din hverdag langt enklere.

Vil du vite mer om Staffers for Retail? Kontakt oss på 703 10 111.

  

Staffers - et nettverk av muligheter

 

 

 

 

You might also like...

More posts
arrow

Strukturell smidighet - essensielt for å takle kriser

Har man en rigid struktur blir man per definisjon mindre omstillingsdyktig. Det lønner seg å fremvise smidighet når man skal møte utfordringer som kommer brått og uventet på.

Er spesialistenes tid forbi?

I vår hurtigskiftende hverdag er det av større betydning enn noen gang å være tilpasningsdyktig. Utfordringer dukker opp uten forvarsel. Da gjelder det å være i stand til å løse nye, uforutsette problemer på kort tid.