Mobiliser dine interne personalressurser på tvers av organisasjonen med Staffers for Hospitality.

Som leder i hotellbransjen opplever du kanskje at det er travle og mindre travle perioder i løpet av et år, innimellom mottar man fraværsmeldinger fra ansatte grunnet sykdom eller andre årsaker, og det er ikke alltid enkelt å få kabalen til å gå opp når man planlegger hvem som skal jobbe hvor og når. Men hva om man hadde mulighet til å låne ut personale på tvers avdelinger innenfor samme hotell og til ulike hoteller innen samme kjede innenfor samme region?

Dersom hotellet du jobber på mangler to personer til et par vakter eller et par uker grunnet sykefravær eller fordi det er en meget travel periode, kan det tenkes at et annet hotell i samme region opplever et mindre behov grunnet lavere belegg?  Hva om man da kunne låne ut personale mellom ulike hoteller innenfor samme kjede slik at man dekker inn vakter der behovet er størsttil enhver tid?

Tidligere har man kanskje løst slike utfordringer ved å ringe rundt til ekstrahjelper for å dekke inn vakter for så å finne ut at de ikke har ledig kapasitet, eller leie inn personale via eksterne bemanningsbyråer. Dette oppleves ofte som meget tidkrevende og lite effektivt.

 

Med Staffers for Hospitality kandu løse dine bemanningsbehov ved å bygge din egne interne vikarpool. Staffers er en HR plugg-in som sentraliserer kommunikasjonen internt, og gjør mobilisering av ansatte mellom avdelinger enklere. I det interne nettverket har alle ansatte en oppdatert profil som gir ledere full oversikt over all kompetanse på tvers av hele organisasjonen. Slik kan man fylle enhver rolle på kort tid ved å hente inn riktig kompetanse fra hele organisasjonen, til kortvarige oppdrag eller lengre prosjekter. Og dersom man vanligvis har leid inn personale fra bemanningsbyråer eksternt til å ta ekstra vakter i forbindelse med travle perioder eller sykefravær kan man nå benytte Staffers som sin egne vikarpool som alle avdelingsledere har tilgang til. Dette bidrar til øktproduktivitet i hele bedriften og gir dine ansatte flere muligheter.

Hotellkjeder med flere hoteller innenfor samme by eller region kan dra stor nytte av å mobilisere personalressurser mellom de ulike hotellene.

 

Staffers komplementerer de systemer du bruker i dag (HR-systemer, Workforce Managementsystemer, Vaktplanlegging systemer) og vil gjøre din hverdag langt enklere. Vil du vite mer om Staffers for Hospitality? Kontakt oss her.

  

Staffers - et nettverk av muligheter

 

You might also like...

More posts
arrow

Finn rett person til rett oppgave internt i egen bedrift – enklere og raskere.

Du mottar en fraværsmelding fra en av dine ansatte og opplever da et umiddelbart behov for å få på plass en erstatning for å unngå underbemanning. I stedet for å ringe rundt til flere medarbeidere og ledere på tvers av avdelinger, hva om du hadde en løsning som både forenkler den interne kommunikasjonen og mobiliseringen av ansatte på tvers av hele organisasjonen?

Finn riktig oppgave for riktig medarbeider

Det er langt mer kostnadseffektivt, og det virker motiverende på staben å vite at mulighet for karrierefremgang finnes internt. Derfor er det mer produktivt å se på hva slags oppgaver hver enkelt ansatt kan ta ansvar for, og hvilke steg de kan ta i karrieren fremfor å beskrive den perfekte rollen for en hypotetisk kandidat.