De fleste vil si seg enig i at kompetansen og erfaringen de ansatte i bedriften besitter er gull verdt. Men i større selskaper med mange avdelinger er det ikke alltid like enkelt å holde oversikt over hvor i selskapet denne kompetansen og erfaringen finnes til daglig. Dersom du enkelt kan finne frem til ansattes erfaringer, kompetanse, ledig kapasitet, og hvor i bedriften de jobber – hvordan kan man da jobbe smartere med ressursene man har internt?

 

Legg til rette for intern mobilisering.

Se for deg scenarioet at en avdelingsleder i en butikk i Oslo får inn en fraværsmelding fra en ansatt. Man har gjerne noen deltidsansatte man kan ringe rundt til for å dekke inn en del av vaktene men må gjerne hente inn flere personer, og selve prosessen kan være tidkrevende og lite effektiv.

Samtidig opplever en avdeling i Bærum en rolig periode og de ansatte i denne butikken har kanskje ikke nok å fylle dagene med. Ville det ikke da være nyttig å kunne hente inn en ansatt fra Bærum, med riktig kompetanse og erfaring, for å dekke behovet til avdelingen i Oslo?

For å kunne finne frem til riktig medarbeider på en enkel og effektiv måte må man sentralisere kommunikasjonen i organisasjonen og legge til rette for intern mobilisering påtvers av avdelinger, slik at det oppleves verdifullt både for de ansatte og lederne i bedriften.

 

Med Staffers Interne nettverk får man en god oversikt over ansattes egenskaper, erfaringer og kompetanse i en komplett profil. Dette verktøyet gir de ansatte flere muligheter internt i bedriften og ledere mulighet til å finne frem til riktig medarbeider – enklere og raskere. Man kan hente inn kompetanse fra hele organisasjonen, både for kortvarige oppdrag, lengre prosjekter, eller nyopprettede heltidsstillinger. Gjennom et internt nettverk finner man ressurser internt på en langt mer effektiv måte.

 

Løsningen Internt Nettverk fra Staffers er en plugg-in løsning som komplementerer de systemer du bruker i dag (HR-systemer, Workforce Management systemer,Vaktplanlegging systemer).

 Vil du vite mer om hvordan et Internt Nettverk kan brukes på best mulig måte i din bedrift? Kontakt oss her.

 

 

Staffers - et nettverk av muligheter

 

You might also like...

More posts
arrow

Mobiliser dine interne personalressurser på tvers av organisasjonen med Staffers for Hospitality.

Som leder i hotellbransjen opplever du kanskje at det er travle og mindre travle perioder i løpet av et år, innimellom mottar man fraværsmeldinger fra ansatte grunnet sykdom eller andre årsaker, og det er ikke alltid enkelt å få kabalen til å gå opp når man planlegger hvem som skal jobbe hvor og når. Men hva om man hadde mulighet til å låne ut personale på tvers avdelinger innenfor samme hotell og til ulike hoteller innen samme kjede innenfor samme region?

Hvordan kan bedrifter innen Facility Management ta i bruk teknologi for å anpasse seg en ny hybrid arbeidsmodell?

Nye vaner har blitt dannet hos arbeidstakere og i samme takt forventningene om en fleksibel arbeidsgiver og arbeidsplass. Arbeidsgivere har måttet finne nye fleksible løsninger for sine ansatte, utarbeide nye rutiner når det kommer til smittevern og sikkerhet, opprettholde en god arbeidskultur og samtidig være konkurransedyktige i det markedet de opererer i. Vi opplever nå en ny hverdag hvor fleksibilitet og tilrettelegging er de primære driverne en ny hybrid arbeidsmodell. Men hvordan kan bedrifter innen Facility Management ta i bruk teknologi for å anpasse seg en ny hybrid arbeidsmodell hos sine kunder?