Slik jobber din bedrift smartere med mobilisering av ansatte på tvers av avdelinger.

De fleste vil si seg enig i at kompetansen og erfaringen de ansatte i bedriften besitter er gull verdt. Men i større selskaper med mange avdelinger er det ikke alltid like enkelt å holde oversikt over hvor i selskapet denne kompetansen og erfaringen finnes til daglig. Dersom du enkelt kan finne frem til ansattes erfaringer, kompetanse, ledig kapasitet, og hvor i bedriften de jobber – hvordan kan man da jobbe smartere med ressursene man har internt?

 

Legg til rette for intern mobilisering.

Se for deg scenarioet at en avdelingsleder i en butikk i Oslo får inn en fraværsmelding fra en ansatt. Man har gjerne noen deltidsansatte man kan ringe rundt til for å dekke inn en del av vaktene men må gjerne hente inn flere personer, og selve prosessen kan være tidkrevende og lite effektiv.

Samtidig opplever en avdeling i Bærum en rolig periode og de ansatte i denne butikken har kanskje ikke nok å fylle dagene med. Ville det ikke da være nyttig å kunne hente inn en ansatt fra Bærum, med riktig kompetanse og erfaring, for å dekke behovet til avdelingen i Oslo?

For å kunne finne frem til riktig medarbeider på en enkel og effektiv måte må man sentralisere kommunikasjonen i organisasjonen og legge til rette for intern mobilisering påtvers av avdelinger, slik at det oppleves verdifullt både for de ansatte og lederne i bedriften.

 

Med Staffers Interne nettverk får man en god oversikt over ansattes egenskaper, erfaringer og kompetanse i en komplett profil. Dette verktøyet gir de ansatte flere muligheter internt i bedriften og ledere mulighet til å finne frem til riktig medarbeider – enklere og raskere. Man kan hente inn kompetanse fra hele organisasjonen, både for kortvarige oppdrag, lengre prosjekter, eller nyopprettede heltidsstillinger. Gjennom et internt nettverk finner man ressurser internt på en langt mer effektiv måte.

 

Løsningen Internt Nettverk fra Staffers er en plugg-in løsning som komplementerer de systemer du bruker i dag (HR-systemer, Workforce Management systemer,Vaktplanlegging systemer).

 Vil du vite mer om hvordan et Internt Nettverk kan brukes på best mulig måte i din bedrift? Kontakt oss her.

 

 

Staffers - et nettverk av muligheter

 

You might also like...

More posts
arrow

Finn riktig oppgave for riktig medarbeider

Det er langt mer kostnadseffektivt, og det virker motiverende på staben å vite at mulighet for karrierefremgang finnes internt. Derfor er det mer produktivt å se på hva slags oppgaver hver enkelt ansatt kan ta ansvar for, og hvilke steg de kan ta i karrieren fremfor å beskrive den perfekte rollen for en hypotetisk kandidat.

Slik jobber din bedrift smartere med mobilisering av ansatte på tvers av avdelinger.

De fleste vil si seg enig i at kompetansen og erfaringen de ansatte i bedriften besitter er gull verdt. Men i større selskaper med mange avdelinger er det ikke alltid like enkelt å holde oversikt over hvor i selskapet denne kompetansen og erfaringen finnes til daglig. Dersom du enkelt kan finne frem til ansattes erfaringer, kompetanse, ledig kapasitet, og hvor i bedriften de jobber – hvordan kan man da jobbe smartere med ressursene man har internt?