Jobber du i en bedrift med flere avdelinger innen samme region? Da kjenner du deg kanskje igjen i følgende scenario:

Du mottar en fraværsmelding fra en av dine ansatte og opplever da et umiddelbart behov for å få på plass en erstatning for å unngå underbemanning. Vanligvis vil du kanskje løse dette problemet ved å ringe rundt til andre ansatte og avdelinger for å finne frem til en medarbeider med ledig kapasitet. Dette er både tidkrevende og en lite effektiv måte å jobbe på.  

Hva om du hadde en løsning som både forenkler den interne kommunikasjonen og mobiliseringen av ansatte på tvers av hele organisasjonen?

Med Staffers Interne Nettverk har du et digitalt verktøy som muliggjør effektiv kommunikasjon mellom ledere og ansatte på tvers av hele organisasjonen, uansett lokasjon. Når du mottar en fraværsmelding kan du enkelt kommunisere at du har behov for en medarbeider til å dekke inn en vakt. Prosessen med å mobilisere ansatte på tvers av organisasjonen er automatisert, hvilket gjør det enklere å fylle ledige vakter med intern kompetanse.

 

I dette verktøyet får du som leder en god oversikt over personalets egenskaper, erfaringer og kompetanse i en komplett profil. Slik kan du finne frem til riktig medarbeider enklere og raskere,uansett om det gjelder for korte oppdrag, lengre engasjement, eller en nyopprettet stilling i din avdeling. Samtidig gir det dine ansatte flere muligheter internt i bedriften både på kort og lang sikt.

Staffers Interne Nettverk er en HR-løsning som komplementerer ditt Workforce Management system, og sentraliserer kommunikasjonen for å forenkle mobilisering av personale på tvers av avdelinger.  

Vi forteller deg gjerne mer om hvordan din bedrift kan benytte Staffers Interne Nettverk på best mulig måte.  Kontakt oss her.

 

Staffers - et nettverk av muligheter

 

You might also like...

More posts
arrow

Får du brukt dine ansattes kompetanse fullt ut?

Første steg på veien for å bruke eksisterende kompetanse på mest mulig effektiv måte er å avdekke hvor behovet er størst, og kartlegge hvor i bedriften man har personer som besitter riktig kompetanse for å dekke dette behovet. Det er tidkrevende å gjøre denne jobben manuelt, så hvordan kan du finne riktig medarbeider til riktig oppgave på en enkel og effektiv måte?

Hvordan løser barnehager i din kommune bemanning ved fravær?

Staffers for barnehager - din egen bemanningspool for barnehagene i din kommune eller region. Med Staffers Interne Nettverk har du et digitalt verktøy som lar deg komme i kontakt med medarbeidere i din region på sekunder, det seg være pedagoger som jobber fulltid, deltidsansatte eller vikarer. Du spesifiserer hva du er ute etter og medarbeidere med ledig kapasitet kan melde sin interesse for å jobbe de ubemannede vaktene.