Internt organisasjonsnettverk

Mobiliser dine interne personalressurser.

Staffers gjør det enklere for din organisasjon å legge til rette for intern mobilisering, slik at du kan bruke personalressursene du har til rådighet på mest effektiv måte. Gi dine ansatte muligheter internt i bedriften!

Hvordan ivaretar din HR-avdeling de ansattes karriereutvikling? Med Staffers kan du legge til rette for intern karriereutvikling og mobilisering på tvers av organisasjonen. Slik får du engasjerte og lojale ansatte, og styrker ditt omdømme som en attraktiv arbeidsgiver.
Nåværende ansatte

Nåværende ansatte

Hvor muligheter møter mennesker. Kartlegg dine ansattes kompetanse og finn rett person til rett oppgave internt i bedriften. Dine ansatte får flere muligheter og din bedrift øker produktiviteten.

Tidligere ansatte

Tidligere ansatte

Bruk dine tidligere ansatte som en alumni-arbeidsstyrke. Behold verdien fra tidligere ansatte ved å la dem jobbe ledige vakter. Dette er spesielt relevant for tidligere ansatte som nå er studenter, eller bare vil øke sine inntekter.

Staffers Eksterne Nettverk

Staffers Eksterne Nettverk

Knytt din bedrift til den Eksterne nettverket av mennesker.
Annonser ledige stillinger og ha muligheten til å få inn personal for dagen.

Optimaliser dine ansatteressurser

Ansatte ønsker fleksibilitet. Bedrifter trenger fleksibilitet. Staffers nettverksbaserte system leverer den ideelle løsningen.

Optimaliser dine ansatteressurser

Fordeler

Create an modern agile Workforce

Gladere på jobb

Sørg for at hvert individ føler seg sett i sin rolle ved å ta hensyn til det menneskelige aspektet i ferdighets-rolle-matchingsprosessen.

Create an modern agile Workforce

Flere Jobbmuligheter

Enten det gjelder deltids- eller ekstra ansatt, har de mulighet til å ta ekstravakter i hele organisasjonen. Basert på egne behov er det de som bestemmer hvor mange tilleggs vakter de ønsker å jobbe.

Drive productivity, profitability and reliability across the business

karriereutvikling

Se hvilke muligheter som finnes internt i bedriften og planlegg dine ansattes karriereutvikling sammen med dem. I Staffers kan man vise, spore, og motta personlig tilbakemelding fra ledere i organisasjonen.

Create an modern agile Workforce
en agil arbeidsstyrke

I dag kommer endringene raskt og både du som leder og dine ansatte må evne å tilpasse seg. Hvilken kompetanse besitter våre ansatte i dag? Og hvordan bruker vi denne kompetansen på best mulig måte? 
Motiver dine ansatte ved å involvere dem i nettverket av muligheter som finnes i din organisasjon.

Create an modern agile Workforce
Glade Ansatte

Tilgang til flere jobbmuligheter og fleksibilitet fører til økt grad av tilfredshet hos dine ansatte.
Bruk Staffers for å legge til rette for intern karriereutvikling, slik får du også engasjerte og lojale ansatte.

Drive productivity, profitability and reliability across the business
Øk produktivitet og lønnsomhet

Staffers kan hjelpe deg å optimalisere driften av din organisasjon og øke produktiviteten. Du vil også oppleve at det forenkler intern kommunikasjon og bruker mindre tid på administrative prosesser.

Hvordan fungerer det?

Post open shifts

Du publiserer en ledig vakt

Ledere som trenger en ressurs legger ut vakter med bare noen få klikk

dash
Select from available employees
Velg blant ansatte med
ledig kapasitet

Tilgjengelige ansatte fra hele organisasjonen, med riktig kompetanse, kan melde sin interesse.

dash
Feedback loop
Tilbakemeldinger

Kontinuerlige tilbakemeldinger motiverer ansatte og
øker graden av tilfredshet.

dash

Staffers kan integreres med systemer du allerede bruker,
og komplementerer ditt vaktplan system.

Bruk mindre tid på bemanning - med ditt vaktplansystem og Staffers effektiviserer du kommunikasjonen mellom avdelinger og reduserer det manuelle arbeidet ved å fylle ledige vakter.

Vår integrasjon dekker hele reisen fra kommunikasjon i ditt interne nettverk og helt frem til neste lønn. Les mer her.
*Vi planlegger integrasjoner med flere vaktplansystemer de kommende månedene.

Kom i kontakt med oss

Fyll inn din kontaktinformasjon og vi kontakter deg snarest, eller book et møte med oss ved å trykke på knappen under ☕️

Book møte
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Blogg

Mobiliser dine interne personalressurser på tvers av organisasjonen med Staffers for Hospitality.

Som leder i hotellbransjen opplever du kanskje at det er travle og mindre travle perioder i løpet av et år, innimellom mottar man fraværsmeldinger fra ansatte grunnet sykdom eller andre årsaker, og det er ikke alltid enkelt å få kabalen til å gå opp når man planlegger hvem som skal jobbe hvor og når. Men hva om man hadde mulighet til å låne ut personale på tvers avdelinger innenfor samme hotell og til ulike hoteller innen samme kjede innenfor samme region?

Mobiliser dine personalressurser på tvers av avdelinger med Staffers for Retail.

Har du som leder opplevd at det i perioder kan være utfordrende å få nok personale på jobb for å dekke de ekstra vakter man har behov for i travle perioder, eller vakter som må dekkes inn som følge av sykefravær? I butikkjeder med flere avdelinger innenfor samme region ligger det et stort potensiale i å mobilisere personalressurser mellom de ulike avdelingene.

read all articles