Staffers Interne Nettverk

Mobiliser dine interne personalressurser

Fjern all friksjon for å utnytte personalressursene på mest effektiv måte. Reduser kostnader og spar dyrbar tid.

Nåværende ansatte

Maksimer din arbeidsstyrke. Gi dine ansatte muligheten til å jobbe gjennom hele organisasjonen, og gi dem flere muligheter og fleksibilitet internt.

Tidligere ansatte

Bruk din Alumni-arbeidsstyrke. Behold verdien fra tidligere ansatte ved å la dem jobbe ledige vakter.

Staffers Eksterne Nettverk

Knytt din bedrift til den Eksterne nettverket av mennesker.
Annonser ledige stillinger og ha muligheten til å få inn personal for dagen.

Optimaliser dine ansatteressurser

Ansatte ønsker fleksibilitet. Bedrifter trenger fleksibilitet. Staffers nettverksbaserte system leverer den ideelle løsningen.

Fordeler

Create an modern agile Workforce

Opprett en moderne agile arbeidsstyrke

Gi og engasjer dine ansatte og få en pålitelig og langvarig arbeidsstyrke, og sikre at virksomheten verdier opprettholdes.

Create an modern agile Workforce

Glade Ansatte

Tilgang til flere jobbmuligheter og mer fleksibilitet leder til høyere ansattetilfredshet og lavere gjennomtrekk.

Drive productivity, profitability and reliability across the business

Øk produktivitet og lønnsomhet

Spar tid på administrative prosesser og automatiser kontraktskrivingen.

Hvordan det fungerer

Post open shifts

Legg ut en jobb

Ledere som trenger en ressurs legger ut vakter med bare noen få klikk

Select from available employees

Velg blant tilgjengelige ansatte

Tilgjengelige ansatte fra alle lokasjoner kan melde interesse for vakten, basert på rollene du har gitt dem.

Feedback loop

Feedback loop

Kontinuerlig tilbakemelding styrker ansattes utvikling og tilfredshet.

Vi integrerer med vaktplanlegging- og lønnssystemer

Vi effektiviserer hele reisen fra å nå ut til nettverket og helt til din neste lønn.

Ser du etter Rekruttering eller Ekstra personell? Les mer om vårt Eksterne NettverkHer →

Kom i kontakt med oss

Fyll inn din kontaktinformasjon og vi kontakter deg snarest, eller book et møte med oss ved å trykke på knappen under ☕️

Book møte
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Blog

Hva er et organisasjonsnettverk og hvordan fungerer det?

Et organisasjonsnettverk gir bedrifter fullt utbytte av hele personalets kompetanse, og dermed økt fleksibilitet. Et stort pluss i uforutsigbare tider. Ansatte nyter også sjansen til å gå inn i flere relevante roller, og økt intern mobilitet.