Staffers for barnehager

Din egen bemanningspool for mobilisering av medarbeidere til barnehagene i din kommune eller region.

Med Staffers Interne Nettverk sentraliserer du kommunikasjonen mellom avdelingsledere og medarbeidere, og forenkler intern mobilisering. Slik kan du komme i kontakt med riktig kompetanse internt på sekunder når du behøver å dekke inn en vakt grunnet sykefravær eller andre årsaker.

Se for deg følgende scenario:
Som avdelingsleder får du 2 fraværsmeldinger på morgenen. Du har da to valg; bruke tid på å ringe ledere i andre barnehager for å høre om de har assistenter som kan bistå, sende melding til et fåtall vikarer du har på en liste, eller tilkalle vikarer fra et bemanningsbyrå.


Arbeidsgiver & Ansatt

Med Staffers interne nettverk har du et digitalt verktøy som lar deg komme i kontakt med riktig kompetanse internt på sekunder.
Spesifiser hva du er ute etter, og ledige ressurser - ansatte på andre avdelinger, deltidsansatte eller faste vikarer som passer til rollen, vil bli varslet. Medarbeidere med ledig kapasitet og riktig kompetanse kan søke om å få jobbe de ubemannede vaktene, og du som leder velger de kandidater som passer best.

Det er opp til din organisasjon å velge hvordan dere vil bruke Staffers - som en bemanningspool hvor medarbeidere fra mange barnehager innenfor samme region er knyttet sammen, som en ren vikarpool, eller en kombinasjon. Uansett vil du aldri mer bruke tid på å ringe rundt og eller sende en mengde SMSer.

Current employees

Nåværende ansatte

Hvor muligheter møter mennesker.
Kartlegg dine ansattes kompetanse og finn rett person til rett oppgave internt i bedriften. Dine ansatte får flere muligheter og din bedrift øker produktiviteten.

previous employees

Tidligere ansatte

Bruk dine tidligere ansatte som en alumni-arbeidsstyrke. Behold verdien fra tidligere ansatte ved å la dem jobbe vakter.
Dette er spesielt relevant for tidligere ansatte som nå er studenter, eller bara vil øke sine inntekter.

Fordeler

Create an modern agile Workforce

Gladere på jobb

Sørg for at hvert individ føler seg oppfylt i sin rolle ved å ta hensyn til det menneskelige aspektet i ferdighets-rolle-matchingsprosessen.

Create an modern agile Workforce

Flere Jobbmuligheter

Enten det gjelder deltids- eller ekstra ansatt, har de mulighet til å ta ekstravakter i hele organisasjonen. Basert på egne behov er det de som bestemmer hvor mange tilleggs vakter de ønsker å jobbe.

Drive productivity, profitability and reliability across the business

Bygg en karriere

Se hvilke muligheter som finnes internt i bedriften og planlegg dine ansattes karriereutvikling sammen med dem. I Staffers kan man vise, spore, og motta personlig tilbakemelding fra ledere i organisasjonen.

Create an modern agile Workforce

en agile arbeidsstyrke

I dag kommer endringene raskt og både du som leder og dine ansatte må evne å tilpasse seg. Hvilken kompetanse besitter våre ansatte i dag? Og hvordan bruker vi denne kompetansen på best mulig måte? Motiver dine ansatte ved å involvere dem i nettverket av muligheter som finnes i din organisasjon.

Create an modern agile Workforce

Glade Ansatte

Tilgang til flere jobbmuligheter og fleksibilitet fører til økt grad av tilfredshet hos dine ansatte. Bruk Staffers for å legge til rette for intern karriereutvikling, slik får du også engasjerte og lojale ansatte.

Drive productivity, profitability and reliability across the business

Øk produktivitet og lønnsomhet

Staffers kan hjelpe deg å optimalisere driften av din organisasjon og øke produktiviteten. Du vil også oppleve at det forenkler intern kommunikasjon og at du bruker mindre tid på administrative prosesser.

Hvordan fungerer det?

Post open shifts
Legg ut en vakt

Ledere som trenger en ressurs legger ut vakter med bare noen få klikk

Select from available employees
Velg blant tilgjengelige ansatte

Tilgjengelige ansatte fra alle lokasjoner kan melde interesse for vakten, basert på rollene du har gitt dem.

Feedback loop
Feedback loop

Kontinuerlig tilbakemelding styrker ansattes utvikling og tilfredshet.

Vil du vite mer om Staffers? 

Fyll inn din kontaktinformasjon og vi kontakter deg snarest, eller book et møte med oss ved å trykke på knappen under ☕️

Book møte
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Staffers kan integreres med systemer du allerede bruker,
og komplementerer ditt vaktplan system.

Bruk mindre tid på bemanning - med ditt vaktplansystem og Staffers effektiviserer du kommunikasjonen mellom avdelinger og reduserer det manuelle arbeidet ved å fylle ledige vakter.

Vår integrasjon dekker hele reisen fra kommunikasjon i ditt interne nettverk og helt frem til neste lønn. Les mer her.
*Vi planlegger integrasjoner med flere vaktplansystemer de kommende månedene.

Blogg

Butikkjede med flere avdelinger innen samme region? Slik mobiliserer du ansatte på tvers av avdelinger.

Uansett hvor godt man planlegger for travle perioder som krever ekstra ressurser kan det komme en fraværsmelding som gjør at du allikevel får et akutt behov for ekstra bemanning, og du må løse det på kort tid. Hva om man kunne komme i kontakt med alle tilgjengelige ressurser, på tvers av flere avdelinger, på et og samme sted?

Mobiliser dine interne personalressurser på tvers av organisasjonen med Staffers for Hospitality.

Som leder i hotellbransjen opplever du kanskje at det er travle og mindre travle perioder i løpet av et år, innimellom mottar man fraværsmeldinger fra ansatte grunnet sykdom eller andre årsaker, og det er ikke alltid enkelt å få kabalen til å gå opp når man planlegger hvem som skal jobbe hvor og når. Men hva om man hadde mulighet til å låne ut personale på tvers avdelinger innenfor samme hotell og til ulike hoteller innen samme kjede innenfor samme region?

read all articles